Aansprakelijkheidsverzekering

Om uw aansprakelijkheidsschade te melden ontvangen we graag het volgende van u een Ingevuld schadeformulier (pdf)*

*Let bij het invullen van het schadeformulier extra op bij:

  • Schadedatum en schadeoorzaak.
  • Naam, adres en woonplaats van de benadeelde.
  • Relatie tussen verzekerde en benadeelde.
  • Hoedanigheid verzekerde ten tijde van de schade (particulier of zakelijk).

Stuur de documenten naar NBG, afdeling schade, Postbus 7173, 5605 JD Eindhoven. U kunt de formulieren ook scannen en mailen naar verzekeren@nbg.nl.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer (040) 207 1795.