Looptijdrente

De looptijdrente is de rente die je betaalt gedurende de gehele looptijd van de hypotheek. Een vergelijking van de looptijdrente geeft en andere uitslag dan een vergelijking van de aanvangsrente. Bij een vergelijking van de looptijdrente wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de renteopslag die vervalt als wordt afgelost. Bij een vergelijking van de aanvangsrente wordt alleen de hypotheekrente bij het aangaan van de hypotheek vergeleken

Een hypotheekadviseur kan je helpen bij de keuze tussen looptijdrente en aanvangsrente.