Energiebesparende maatregelen financieren? Dit is mogelijk!

Er zijn ruime mogelijkheden om energiezuinige maatregelen te financieren. Meefinancieren in de hypotheek of ‘groene lening’? We praten u graag bij.

Meer aandacht voor verduurzaming woningen

Woningen in Nederland moeten duurzamer, althans als het aan de overheid ligt. In het regeerakkoord van het Kabinet Rutte 3 staan ambitieuze plannen, bijvoorbeeld om nieuwbouwhuizen niet meer standaard op het gasnet aan te sluiten.

Ook huizenbezitters worden gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te nemen. Zo zijn de mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te financieren de afgelopen jaren verruimd en bieden banken tegenwoordig ‘groene hypotheekproducten’ met een lagere rente.

Het wil echter nog niet echt vlotten met de verduurzaming van de woningvoorraad. Ter indicatie: in 2017 is slechts bij 2,1% van de nieuwe NHG-hypotheken gebruik gemaakt van de extra financieringsmogelijkheden. Dit is reden voor Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om meer aandacht te vragen voor verduurzaming.

Een duurzame investering

Bij NBG steunen we dit initiatief. Energiebesparende maatregelen zorgen op de eerste plaats voor een blijvend lage energierekening. Daarbij komt verduurzaming ten goede aan de woningwaarde. Daarmee is het op meerdere manieren een duurzame investering.

Het is echter ook een grote inverstering. Met de lage rentestand en ruime financieringsmogelijkheden hoeft de impact op de maandlast echter niet groot te zijn. Ook kunt u uw overwaarde inzetten om de woning duurzaam te maken, bijvoorbeeld door uw hypotheek te verhogen of een nieuwe (groene) hypotheek te sluiten.

Energiebesparende maatregelen financieren

Voor het nemen van energiebesparende maatregelen kan de maximale hypotheek worden opgerekt tot 106%. Wie een duurzaam huis koopt, kan ook meer lenen op basis van het inkomen.

  • Bij een A++ of hoger mag tot 9000 euro bij de maximale hypotheek worden opgeteld.
  • Voor de aankoop van een ‘nul-op-de-meter-woning’, mag u tot € 25.000,- meer lenen.
Lees meer over de hypotheeknormen in 2018.

Verschillende geldverstrekkers bieden inmiddels een ‘groene hypotheekproducten’ aan. De klant krijgt een rentekorting als de woning aan de duurzaamheidseisen van de bank voldoet.

Daarnaast kunt u bij NBG terecht voor een consumptieve lening om energiebesparende maatregelen. Daarbij is rente vaak iets hoger, maar kunt u de lening snel en kosteloos afsluiten. Ook interessant als u geen ruimte meer heeft in de hypotheek.

Interesse in een duurzame investering?

Heeft u interesse in een duurzame investering in uw woning? Ga eens vrijblijvend in gesprek met een financieel adviseur van NBG over uw mogelijkheden.