Echtscheiding

Heeft u in het verleden een echtscheiding gehad, dan wil de geldverstrekker graag weten of hier verplichtingen uit zijn voortgekomen. De volgende documenten kunnen daarom worden opgevraagd.

Echtscheidingsconvenant

De geldverstrekker kan vragen om een kopie van uw echtscheidingsconvenant. In deze overeenkomst staat onder andere beschreven hoe u de zaken regelt en verdeelt, bijvoorbeeld de afspraken rondom alimentatie, woning en inboedel. Dit kan invloed hebben op uw nieuwe hypotheek.

Vonnis van de rechtbank(beschikking)

Nadat het echtscheidingsconvenant door u en uw ex-partner is getekend, doet de rechter hier een uitspraak over. De geldverstrekker ontvangt graag een kopie van dit vonnis. De rechter kan immers beslissen af te wijken van de echtscheidingsconvenant. Dit kan uw hypotheek beinvloeden.

Inschrijving burgerlijke stand

et het uitspreken van de scheiding door de rechtbank is deze nog niet geregeld. Pas wanneer de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven bij de gemeente waar u getrouwd bent, is de scheiding definitief. De geldverstrekker wil ook graag een kopie van deze inschrijving in de burgerlijke stand ontvangen.

Akte van scheiding en deling

In navolging van de echtscheidingsakte moeten een aantal zaken (mogelijk) op naam van de ander worden gezet, bijvoorbeeld de woning. Dit doet de notaris middels een akte van scheiding en deling. De geldverstrekker kan deze akte opvragen als bewijs dat u wel of niet eigenaar bent van de woning. Het is mogelijk om een concept (voorlopige versie) van de akte aan te leveren.