Eigen geld

U gaat eigen geld inbrengen naast de hypotheek. De geldverstrekker wil dan zien waar dit geld vandaan komt en of hier voorwaarden aan zitten. De volgende documenten kunnen worden opgevraagd.

(spaar)Tegoed

Gaat u een deel van uw (spaar)tegoed gebruiken voor de financiering van de woning? Dan vraagt de geldverstrekker om een overzicht van uw spaarrekening(en). Daarmee wil de bank controleren dat het gaat om uw eigen geld (geen lening).

Schenkingsovereenkomst

Wordt u financieel gesteund met een schenking? Dan wil de geldverstrekker graag een kopie  van de schenkingsovereenkomst ontvangen. Hierin staat onder welke voorwaarden de schenking is gedaan, bijvoorbeeld of het bedrag ineens of is delen (jaarlijks) wordt geschonken

Leenovereenkomst

Gaat u een deel van de woning financieren met een lening bij anderen? Dan wil de geldverstrekker graag een kopie van de leenovereenkomst ontvangen, ondertekend door u en de geldverstrekker. In deze overeenkomst staan de voorwaarden waaronder de leenovereenkomst is verstrekt.

Aanleveren documenten:

Rekeningafschrift van spaarrekening(en)

  • Naam, datum en rekeningnummer zichtbaar.
  • Bij- en afschrijvingen van de laatste 6 maanden om saldohistorie aan te tonen.

Rekeningoverzicht beleggingsrekening(en)

  • Recent (niet ouder dan 3 maanden).
  • Naam, datum en rekeningnummer zichtbaar.

Schenkingsovereenkomst

  • Getekend door schenker en ontvanger van de schenking.
  • Geldig legitimatiebewijs schenker.