Identiteit

De geldverstrekker vraagt naar uw legititmatiebewijs en eventueel een verblijfsdocument. Lees waarom en waarop u moet letten bij aanleveren.

Legitimatiebewijs

Een kopie van uw paspoort of identiteitskaart is nodig om aan te tonen in welk land u bent geboren. Een rijbewijs kunt u hiervoor niet gebruiken omdat uw geboorteland hier niet op staat vermeld.

Verblijfsdocument

Wie niet in een EU-, EER-land of in Zwitserland is geboren, heeft een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te mogen wonen en werken. Voor de hypotheek wil de geldverstrekker graag de duur en de voorwaarden van deze vergunning weten.

Aanleveren documenten:

Paspoort

  • Zorg voor een kleuren kopie.
  • Alle hoeken en randen zijn goed zichtbaar.
  • Paspoort: pagina met pasfoto en achterzijde fotopagina vanwege het persoonsnummer (voorbeeld).

Identiteitskaart

  • Zorg voor een kleurenkopie.
  • Alle hoeken en randen zijn goed zichtbaar.
  • Voor- en achterzijde (voorbeeld).

Verblijfsdocument

  • Kopie van de voor- en achterzijde van de vergunning.