Inkomen

De geldverstekker wil graag uw inkomen en bestendigheid hiervan controleren. De volgende documenten kunnen hiervoor worden opgevraagd.

Loonstrook

De geldverstrekker vraagt om een kopie van uw laaste loonstrook om uw maandelijks inkomen te controleren. Daarbij is het belangrijk dat op de loonstrook wordt vermeld dat het salaris naar uw bankrekening wordt overgemaakt.

Werkgeversverklaring

De geldverstrekker ontvangt graag uw originele werkgeversverklaring. Hieruit wordt duidelijk wat uw totale jaarinkomen is en waaruit dit bestaat. De werkgeversverklaring wordt ingevuld door uw werkgever.

Intentieverklaring

Bij een tijdelijk contract, maar een vast contract in het vooruitzicht, kan uw werkgever een intentieverklaring afgeven. De geldverstrekker wil de intentieverklaring graag ontvangen als toevoeging op uw werkgeversverklaring. Het is een positief signaal over de bestendigheid van uw inkomen.

Arbeidscontract

De geldverstrekker wil graag uw arbeidscontract zien als u minder dan 6 maanden in dienst bent. De geldverstrekker kan dan vaststellen onder welke voorwaarden u uw salaris ontvangt, bijvoorbeeld op oproepbasis of een vast contract.

Toekomstige inkomensstijging

De geldverstrekker kan rekening houden met een toekomstige salarisverhoging. Deze moet dan binnen een half jaar worden doorgevoerd. De geldverstrekker ontvangt in dat geval graag een verklaring van de werkgever dat de salarisverhoging onvoorwaardelijk is en dat u een vast contract heeft voor onbepaalde tijd.

Aangifte inkomstenbelasting

De geldverstrekker vraagt om een kopie van de aangifte inkomstenbelasting (IB) die u het afgelopen jaar heeft gedaan. Hier kan een totaalbeeld van uw financiële situatie worden gevormd. Heeft u het afgelopen jaar geen aangifte gedaan, dan dient u hiervan een ondertekende verklaring aan te leveren. U kunt de volledige aangifte downloaden via Mijn Belastingdienst in PDF formaat (voorbeeld)

Jaaropgaven afgelopen 3 jaar

Heeft u geen vast inkomen, dan wordt uw inkomen bepaald door de afgelopen 3 volledige kalenderjaren als uitgangspunt te nemen. De geldverstrekker ontvangt in dit geval graag een kopie van de jaaropgaven van uw werkgever(s) in deze periode.

Bankafschrift met bijschrijving salaris

Als extra controle van uw inkomen, ontvangt de geldverstrekker graag een kopie van uw bankafschrift waarop te zien is dat het salaris wordt overgemaakt.

Aanleveren documenten:

  • Kopie afschrift van een volledige kalendermaand.
  • Met bijschrijving salaris van de overlegde loonstrook.
  • Naam, adres en woonplaats gegevens zichtbaar.
  • Rekeningnummer zichtbaar.