Leningen

Een lening die u heeft afgesloten voor bijvoorbeeld een auto, maar ook een limiet op uw betaalrekening of klantpassen hebben invloed op de hoogte van de hypotheek.  De geldverstrekker kan daarom vragen om onderstaande documenten.

Meest recente afschrift

Voor de hypotheekaanvraag kan de geldverstrekker u vragen om het meest recente afschrift van uw lening. Daarop moeten de volgende gegevens staan:

  • Limiet van de lening
  • Rekeningnummer
  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Het openstaande saldo

Contract lopend krediet

De geldverstrekker ontvangt graag een kopie van de leen-overeenkomst. Deze moet getekend zijn door u en de kredietmaatschappij. Met deze overeenkomst kan de geldverstrekker nagaan onder welke voorwaarde de lening is verstrekt.

Opgave DUO studielening

Het u een DUO Studielening< dan ontvangt de geldverstrekker hier graag een opgave van. Via Mijn Duo kunt u inloggen en een print screen maken van de pagina’s waaruit blijkt wat de oorspronkelijke studieschuld is en hoe hoog deze nu is. Belangrijk is dat op de printscreen de naam te zien is van degene die de schuld heeft.