Machtiging

Met een SEPA machtiging, machtigt u de geldverstrekker om de verschuldigde rente (en aflossing) van uw rekening te incasseren. Hiervoor kunnen een aantal documenten worden opgevraagd door de geldverstrekker.

Sepa machtiging

De SEPA machtiging kan onderdeel zijn van de hypotheekofferte of een apart document. Voor beide is het belangrijk dat ze volledig worden ingevuld en ondertekend.

Bankafschrift

Om te controleren of het rekeningnummer van de SEPA machtiging daadwerkelijk van u is, vraagt de geldverstrekker om een recent bankafschrift (niet ouder dan 3 maanden).