Offerte

Voor de offerte-aanvraag zijn verschillende documenten nodig, maar ook de offerte is een document dat in uw dossier hoort te zitten. U krijgt eerst een indicatief voorstel en daarna de bindende offerte. Let daarbij op de acceptatie- en geldigheidstermijn.

Indicatief voorstel

Het indicatief voorstel is bekend onder verschillende namen: het renteaanbod, de voorlopige offerte of de indicatieve offerte. In het indicatief voorstel geeft de geldverstrekker aan onder welke voorwaarden de hypotheek wordt aangeboden. Dit aanbod is altijd onder voorbehoud. De geldverstrekker wil eerst de gevraagde aanvullende informatie en documenten ontvangen voordat het indicatieve voorstel wordt omgezet in een bindende offerte. Omdat het aanbod vaak voor een beperkte periode geldig is, heeft het indicatie voorstel een acceptatie- en geldigheidstermijn.

Acceptatie- en geldigheidstermijn

De acceptatie- en geldigheidstermijn zijn twee verschillende deadlines:

  • De acceptatietermijn is de periode waarbinnen u aangeeft of u gebruik maakt van de aanbieding van de geldverstrekker.
  • De geldigheidstermijn is de termijn waarbinnen alle informatie dient binnen te zijn. Ook moeten deze stukken bekeken en akkoord bevonden zijn door de geldverstrekker. Daarnaast moet binnen deze termijn de afspraak met de notaris zijn ingepland.

 

Bindende offerte

Als de geldverstrekker akkoord is met uw hypotheek, wordt de bindende offerte (of bindend kredietaanbod) uitgebracht. Hierin bevestigt de geldverstrekker onder welke voorwaarden de hypotheek wordt verstrekt. De bindende offerte is dan ook enkel bindend voor de geldverstrekker. U heeft vervolgens twee weken om de bindende offerte te ondertekenen. Zodra de geldverstrekker van u de getekende bindende offerte ontvangt, wordt de notaris geïnformeerd. U kunt vervolgens een afspraak maken om de officiële hypotheekakte te tekenen.