Pensioen

Om uw inkomen uit pensioen te bepalen, vraagt de geldverstrekker de volgende gegevens aan te leveren.

Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

Jaarlijks ontvangt u het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van uw pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld ABP of Zorg en Welzijn of van een verzekeraar zoals Zwitserleven. In dit overzicht staat vermeld hoeveel pensioen u heeft opgebouwd of nog gaat opbouwen. Met het overzicht kan de geldverstrekker de betaalbaarheid van uw hypotheek na uw pensioen bepalen.
 

www.mijnpensioenoverzicht.nl

De geldverstrekker kan u vragen om een pensioenoverzicht van alle werkgevers waar u pensioen heeft opgebouwd. Dit omdat het bedrag waar u recht op heeft als u met pensioen gaat jaarlijks wijzigt. Door in te loggen via DigiD op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u de gegevens van al uw pensioenen eenvoudig downloaden.

AOW

Iedere in Nederland ingezetene bouwt AOW op bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De geldverstrekker kan vragen om een overzicht van hoe uw AOW is opgebouwd. Via www.svb.nl kunt u met behulp van uw DigiD het overzicht downloaden. Bent u al met pensioen en ontvangt u AOW, dan zal de geldverstrekker om het toekenningsbesluit vragen. Let op: bent u in het buitenland werkzaam (geweest) dan bouwt u minder pensioen op.