Uitkering

Het inkomen uit een uitkering wordt in beperkte mate meegenomen in de berekening van de hypotheek. De geldverstrekking wil graag zien uit welke vorm van uitkering u inkomen ontvangt en de uitkeringsduur. Hiervoor kunnen de volgende documenten worden opgevraagd.

Toekenningsbesluit uitkering

De geldverstrekker wil graag weten welke uitkering(en) u ontvangt, per wanneer en de duur ervan. Hiervoor levert u een toekenningsbesluit aan, welke door de uitkeringsinstantie wordt afgegeven.

Maandspecificatie en jaaropgave uitkering

Om te controleren of de uitkering die u ontvangt in overeenstemming is met de toekenning, ontvangt de geldverstrekker graag een maandspecificatie en een jaaropgave. Beide documenten worden verschaft door de uitkeringsinstantie.