Afhankelijk van uw situatie kan de geldverstrekker documenten met betrekking tot de woning opvragen. Voor de uitleg en de benodigde documenten maken we onderscheid tussen: uw toekomstige woning, uw bestaande woning en uw te verkopen woning.


Toekomstige woning

Van uw toekomstige woning kunnen de volgende documenten worden opgevraagd door de geldverstrekker.

Taxatierapport (NBG- wij regelen het)

De woning is het onderpand voor de hypotheek. De geldverstrekker wil daarom de woningwaarde en de staat van het onderhoud weten. Hiervoor laat u de woning taxateren door een taxateur en levert u een taxatierapport aan. De financieel consultant van NBG kan het taxatierapport voor u regelen. Wilt u dit liever zelf regelen let dan bij het geven van een taxatieopdracht minimaal op de volgende zaken:

  • De taxateur moet het rapport laten valideren door het NWWI.
  • Gaat u verbouwen? Laat de taxateur dan de waardes voor en na de verbouwing opnemen in het taxatierapport met een vermelding van de werkzaamheden en de kosten.

Getekende koopakte (bij aankoop bestaande bouw)

Om te weten onder welke voorwaarden u de woning hebt gekocht, vraagt de geldverstrekker om een kopie van de getekende koopakte (door uzelf en de verkoper).

Erfpachtvoorwaarden

Als u een woning koopt die staat op verhuurde grond, is er sprake van erfpacht. De voorwaarden van deze huur zijn van invloed op de hypotheek. De geldverstrekker ontvangt daarom graag van u een kopie van deze erfpachtvoorwaarden.

Verbouwingsspecificatie

Als u een bedrag meefinanciert voor een verfraaiing van de woning, wordt dit een verbouwing genoemd. Ook als het bijvoorbeeld enkel om schilderwerk gaat. De geldverstrekker ontvangt graag een verbouwingsspecificatie van het bedrag dat u aan de verbouwing gaat besteden. Waar moet u op letten bij het aanleveren van de verbouwingsopgave (voorbeeld)?

  • Het bedrag in de verbouwingsopgave moet gelijk zijn aan het bedrag in het taxatierapport.
  • Specificeer alle kosten met de juiste omschrijving.
  • Vul het formulier volledig in.
  • Alle aanvragers van de hypotheek moeten het formulier tekenen.

Nieuwbouwwoning

Als u een nieuwbouwwoning koopt, ontvangt de geldverstrekker graag een door de aannemer/projectontwikkelaar getekende koop-/aannemingsovereenkomst. Hiermee informeert u de geldverstrekker over de kosten en de voorwaarden voor het bouwen van de woning.

Ook ontvangt de geldverstrekker graag een getekende meerwerklijst. Het meerwerk omvat alles wat niet met de aannemer is overeengekomen in de koop-/aannemingsovereenkomst, bijvoorbeeld de keuken. Het bedrag voor meerwerk dient per onderdeel gespecificeerd te zijn.

Bouwkundig rapport

Met uw woning als onderpand is de staat van onderhoud van belang voor de hypotheek. Heeft u een woning waarbij mogelijk sprake is van achterstallig onderhoud, dan kan een bouwkundig rapport nodig zijn. Met dit rapport informeert u de geldverstrekker over welke onderdelen van de woning minder goed zijn onderhouden en de kosten om dit te herstellen.


Huidige woning

Van uw huidige woning kunnen de volgende documenten worden opgevraagd door de geldverstrekker.

Aanslag onroerende zaak belasting

De geldverstrekker wil graag weten wat de WOZ-waarde van de woning is. Hiervoor ontvangt de geldverstrekker graag een kopie van de OZB-aanslag (Onroerend Zaak Belasting). Daarnaast wil de geldverstrekker een indruk krijgen van de woning die u gaat kopen. Hiervoor levert u foto’s aan van de voor en achterzijde van de woning, waarbij het huisnummer zichtbaar moet zijn.

Eigendomsakte

Bij de notaris krijgt u de eigendoms-of leveringsakte. Dit is het bewijs dat u eigenaar van de woning bent geworden. In de akte wordt vermeld dat de woning op uw naam staat en onder welke voorwaarden. Met een akte van scheiding en verdeling bewijst u dat de woning op uw naam is gekomen door een scheiding. Wanneer de verdeling nog niet heeft plaatsgevonden, volstaat een concept van de akte.

Aangifte IB 2012 of jaaropgave 2012 (overgangsrecht)

Maakt u gebruik van het overgangsrecht, dan vraagt de geldverstrekker om een kopie aangifte inkomstenbelasting 2012 of jaaropgave 2012. Hiermee kan de geldverstrekker de hoogte van de hypotheek op 31 december 2012 vaststellen. Heeft u deze documenten niet meer, dan kunt u bij uw belastingkantoor een kopie opvragen. Met het overgangsrecht is bepaald dat voor hypotheken van voor 1 januari 2013 de oude hypotheekregels blijven gelden. U bent dan niet verplicht om af te lossen om recht te hebben op hypotheekrente aftrek.

Hier moet u op letten bij het aanleveren van dit document:

  • Lever het tekstbestand van de gehele aangifte 2012 aan

Pro forma aflosnota

Bij het oversluiten van de hypotheek kan de toekomstige geldverstrekker een pro forma aflosnota opvragen bij uw huidige geldverstrekker. De nota bevat de meest recente gegevens van uw hypotheek. U kunt de pro forma aflosnota ook zelf opvragen bij uw hypotheekverstrekker.


Te verkopen woning

Van uw te verkopen woning kunnen de volgende documenten worden opgevraagd door de geldverstrekker.

Verkoopakte huidige woning

De geldverstrekker ontvangt graag een kopie van de verkoopakte van uw huidige woning. Hiermee kan worden nagegaan onder welke voorwaarden uw huidige woning is verkocht.

Opgave restschuld huidige woning

Bij de verkoop van uw huidige woning kan een restschuld zijn ontstaan. U ontvangt dan van de koper niet genoeg geld om de volledig hypotheek af te lossen. De geldverstrekker vraagt daarom een opgave van de restschuld van uw huidige woning op. Daarmee kan ook worden vastgesteld of er sprake is van overwaarde (geld over na de aflossing). De geldverstrekker kan daarbij vragen hoe u de restschuld gaat financieren.

Aangifte IB 2012


Bij een hypotheek van voor 1 januari 2013, kunt u mogelijk gebruik maken van de oude belastingregels. Om te weten of u gebruik kunt maken van dit overgangsrecht, vraagt de geldverstrekker om de aangifte IB 2012.

Waar moet je op letten bij aanleveren van het document?

  • Lever het tekstbestand van de gehele aangifte 2012 aan

Kopie lopende polis

Is uw hypotheek gekoppeld aan een lopende levensverzekering, bijvoorbeeld om te sparen voor de aflossing, dan kan de geldverstrekker vragen om een kopie van de polis.

Opgave spaargeld bij dubbele lasten

Bezit u tijdelijk twee woningen, dan kunt u deze periode overbruggen met uw spaargeld. Om te controleren over u deze dubbele lasten kunt dragen, ontvangt de geldverstrekker graag een opgave van uw spaargeld.