Aankoop bestaande woning

Bij de hypotheekaanvraag voor een bestaande woning doorlopen we het volgende traject:

1. Aanvraag

 • NBG dient voor u een aanvraag in bij de geldverstrekker op basis van het gegeven advies.
 • NBG regelt voor u de taxatie van het pand als u dat wenst.
 • NBG regelt voor u de bankgarantie als u dat wenst.
 • Let op: U bewaakt de datum ontbindende voorwaarde uit de koopakte.

2. Voorlopige offerte

 • De geldverstrekker brengt een voorlopige (indicatieve) offerte uit. Hierin staan details van de lening en tegen welke condities de geldverstrekker bereid is deze aan u te verstrekken. Een van deze condities is een lijst van aan te leveren documenten.

3. Documenten

 • U gaat akkoord met het gegeven advies door de akkoordverklaring te ondertekenen.
 • U levert de gevraagde documenten aan. Lees waar deze documenten aan moeten voldoen.
 • NBG beoordeelt of de documenten overeenstemmen met de eisen die de geldverstrekker hieraan stelt.
 • NBG stuurt de documenten naar de geldverstrekker.
 • NBG informeert uw notaris dat u via zijn kantoor de hypotheekakte wenst te passeren.
 • De makelaar levert de koopakte aan bij de notaris.

4. Definitieve offerte

 • De geldverstrekker beoordeelt de aangeleverde stukken. Als alles akkoord is brengt de geldverstrekker een definitieve (bindende) offerte uit.
 • U tekent de offerte en gaat daarmee definitief akkoord met het aanbod van de geldverstrekker.

5. Finaal akkoord

 • De geldverstrekker geeft een finaal akkoord af en informeert uw notaris over de details van uw lening.
 • NBG stuurt de facturen naar de notaris. U ontvangt hiervan een bevestiging.

6. Passering akte

 • U maakt een afspraak bij de notaris voor het tekenen van de hypotheek- en transportakte.
 • De notaris zorgt ervoor dat met het geld van uw hypotheek de verkoper wordt betaald. U ziet dit terug op de nota van afrekening.
 • De notaris zorgt ervoor dat uw facturen verrekend worden via de afrekening.
 • U bent eigenaar van de woning!