Verhogen via onderhandse opname

Voor de verhoging van uw hypotheek via onderhandse opname doorlopen we het volgende traject:

1. Aanvraag

 • NBG dient voor u een aanvraag in bij de geldverstrekker op basis van het gegeven advies.
 • NBG regelt voor u de taxatie van uw woning als u dat wenst.

2. Voorlopige offerte

 • De geldverstrekker brengt een voorlopige (indicatieve) offerte uit. Hierin staan details van de lening en tegen welke condities de geldverstrekker bereid is deze aan u te verstrekken. Een van deze condities is een lijst van aan te leveren documenten.

3. Documenten

 • U gaat akkoord met het gegeven advies door de akkoordverklaring te ondertekenen.
 • U levert de gevraagde documenten aan. Lees waar deze documenten aan moeten voldoen.
 • NBG beoordeelt of de documenten overeenstemmen met de eisen die de geldverstrekker hieraan stelt.
 • NBG stuurt de documenten naar de geldverstrekker.

4. Definitieve offerte

 • De geldverstrekker beoordeelt de aangeleverde stukken. Als alles akkoord is brengt de geldverstrekker een definitieve (bindende) offerte uit.
 • U tekent de offerte en gaat daarmee definitief akkoord met het aanbod van de geldverstrekker.

5. Finaal akkoord

 • De geldverstrekker geeft een finaal akkoord af. De onderhandse opname wordt uitbetaald.

6. Passering akte

 • NBG incasseert de facturen zoals afgesproken in de opdracht tot dienstverlening.
 • Uw hypotheekverhoging is een feit!