Vergunningen

Hieronder vindt u informatie rondom de vergunning en diensten van NBG. Hiermee borgen we onze kwaliteit als financieel dienstverlener. Ook leest uwaar u terecht kunt mocht onze dienstverlening onverhoopt niet aan uw verwachting voldoen.

Vergunning NBG

NBG voldoet aan alle wettelijke eisen die aan een financiële dienstverlener worden gesteld. De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft NBG een vergunning verleend voor advies op de volgende onderdelen:

  • Hypotheken
  • Levensverzekeringen
  • Pensioenen
  • Sparen & (elektronisch) betalen
  • Beleggen
  • Consumptief krediet
  • Schadeverzekeringen

NBG staat ingeschreven in het Wft-register van de AFM onder nummer:12042801. Voor beleggingsadvisering valt NBG onder de regelgeving van het Mifid Nationaal Regime.